PAPLAŠINĀTĀS GARANTIJAS BUKLETS

Cienījamie klienti!

 

Šajā bukletā ir sniegta svarīga informācija saistībā ar Paplašinātās garantijas programmu, tāpēc mēs iesakām to rūpīgi izlasīt, lai uzzinātu, ko šī programma var jums piedāvāt.

 

SVARĪGI

Lai nodrošinātu ātru tehnisko apkopi, nodrošiniet, ka jūsu pilnvarotajam Remontdarbu veicējam ir pieejams Paplašinātās garantijas buklets, Tehniskās apkopes žurnāls un jebkāda veida remontdarbu veicēja rēķini vai atbilstošie dokumenti.

Apdrošināšanas periods sākas nākamajā dienā pēc ražotāja garantijas termiņa beigām vai sākas un beidzas datumā, kas norādīts šim bukletam pievienotajā Paplašinātās garantijas apdrošināšanas sertifikātā.

 

Šī Paplašinātā garantija ir derīga Eiropā, tostarp šādās

teritorijās: Andora, Alžīrija, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Igaunija, Gibraltārs, Spānija, Nīderlande, Horvātija, Islande, Īrija, Itālija, Grieķija, Kipra, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Latvija, Maķedonija, Madeira, Malta, Monako, Maroka, Norvēģija, Polija, Portugāle, Francija, Zviedrija, Rumānija, Vācija, Sanmarīno, Slovākija, Slovēnija, Somija, Lielbritānija, Šveice, Serbija, Melnkalne, Dānija, Čehija, Tunisija, Turcija, Ungārija, Ukraina, Vatikāns.

Šī Pagarinātā garantija attiecas uz tehnisku bojājumu, kurš

pēkšņi pārtrauc detaļas darbību tādu iemeslu dēļ, kas nav

nodilums, normāla nolietošanās vai nolaidīga rīcība, un pilnvarots remontdarbu veicējs bez maksas automašīnas īpašniekam sniedz šīs detaļas nomaiņas vai remonta pakalpojumus atbilstoši šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

AMAE SEGUMS — visas mehāniskās un elektriskās detaļas

Sedz visas rūpnīcā uzstādītās elektriskās un mehāniskās detaļas un darba izmaksas mehāniska vai elektriska bojājuma gadījumā, ja tiek ievēroti visi šajā Garantijas bukletā norādītie noteikumi un nosacījumi.

APVALKI

Gadījumā, ja nosegtas detaļas bojājuma dēļ tiek bojāts jebkurš saistītais apvalks, tā nomaiņa ir iekļauta garantijas prasībā (atbilstoši prasības ierobežojumiem).

EĻĻAS BLĪVSLĒGI UN BLĪVES

Sadales vārpstas blīves, kloķvārpstas priekšējais eļļas blīvslēgs,

piedziņas vārpstas eļļas blīvslēgi, pārnesumkārbas aizmugurējais blīvslēgs, diferenciāļa zobrata eļļas blīvslēgi un cita veida blīvslēgi un

blīves ir segtas gadījumos, kad remonta veikšanai ir nepieciešama to atvienošana no dzinēja, pārnesumkārbas vai diferenciāļa iekārtas (atbilstoši sertifikāta noteikumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem).

DARBA MATERIĀLI

Gadījumos, kad pilnvarotu remontdarbu ietvaros nepieciešams veikt eļļu, antifrīza vai citu šķidrumu nomaiņu vai uzpildi vai eļļas filtra nomaiņu, šie materiāli arī ietilpst garantijas prasībā (atbilstoši sertifikāta noteikumiem, nosacījumiem un ierobežojumiem).

IZŅĒMUMA GADĪJUMI

Virsbūve — krāsojums, ārējā apdare, visa veida stiklojums.

Dzinējs — dekarbonizācija, atkārtota uzstādīšana, piededžu atdalīšana, dzinēja regulēšana. Piedeguši vai izdeguši vārsti un to ligzdas, ārējas eļļas noplūdes, smērvielas, dzesēšanas šķidrumu piedevas, filtri, kronšteini un stiprinājumi, šļūtenes un to fiksatori.

Sajūgs — nodiluši vai izdeguši sajūgi, frikcijas materiāli. Priekšpuses un aizmugures piekare — riteņu regulēšana un balansēšana.

Elektriskās detaļas — akumulatori, centrālās atslēgas tālvadības ierīce, automašīnas izklaides un saziņas sistēmas, automašīnas navigācijas aprīkojums, signalizācijas sistēmas. Izplūdes sistēma, tostarp katalītiskais konverters.

Tehniskās apkopes vienības — tostarp, taču ne tikai: ligzdas, vadi, spuldzes, drošinātāji, eļļošana un regulēšana. Citas vienības — logu tīrītāja slotiņas, kabeļi, šļūtenes, elektroinstalācija, elektroinstalācijas izolācijas caurules un siksnas, drošības jostu sistēmas (josta), riteņi un riepas, gaisa spilvenu sistēmas (zobsiksna ietilpst garantijā — lūdzu, skatiet tehniskās apkopes grafika īpašās piezīmes).

REGULĀRAS TEHNISKĀS APKOPES INTERVĀLIEM ir jāatbilst ražotāja ieteikumiem, un tehniskā apkope ir jāveic pilnvarotam grupas remontdarbu veicējam. Regulāro pārbaužu un tehnisko apkopju intervāliem ir jābūt norādītiem automašīnas Tehniskās apkopes žurnālā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu automašīnas tehniskā apkope ir jāveic pilnvarotam Remontdarbu veicējam viena mēneša vai 1500 km laikā pēc ieplānotā tehniskās apkopes intervāla.

 

VISPĀRĪGI IZŅĒMUMI

Mēs neuzņemamies atbildību par prasību, kas iesniegta Mazumtirgotājam vairāk nekā septiņas dienas pēc tam, kad ir konstatēts konkrētais bojājums.

Automašīnas, kas tiek izmantotas nomai vai atlīdzības gūšanai

(piemēram, taksometrs, nomas automašīna bez vadītāja, pielāgota vai pārveidota automašīna).

Rezerves daļas, nestandarta detaļas un regulēšanas darbi.

Jebkāda veida zaudējumi vai kaitējums, kas radies ražotāja specifikācijām neatbilstošu pārveidojumu vai izmaiņu rezultātā.

Nodilums un pārkaršana.

Jebkāda veida zaudējumi, kas radušies nepilnīgu, neefektīvu vai

 

neatbilstošu remontdarbu rezultātā. Mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu, kura cēlonis ir:

- nolaidība; 

- korozija; 

- jebkāda veida svešķermeņa iekļūšana detaļā vai nokļūšana uz tās; 

- neveikta tehniskā apkope; 

- ar tehnisko apkopi saistīto vienību kļūmes, piemēram: 

- nepareizas degvielas vai eļļas lietošana, antifrīza šķidruma vai smēreļļas trūkums; 

- apdrošinātas/neapdrošinātas detaļas izraisītas pārkāršanas sekas; 

- sasalšana;

- nepareiza ekspluatācija;

- plūdi vai ūdens iekļūšana; 

- regulēšanas, detaļu tīrīšanas vai pārslīpēšanas izmaksas (piemēram, slāņa noņemšana, abrazīva apstrāde un diagnostika); 

- to detaļu, uz kurām šī Pagarinātā garantija neattiecas, bojājumi vai no tiem izrietošie bojājumi vai to detaļu, uz kurām šī Pagarinātā garantija attiecas, bojājumi, ja šos bojājumus izraisījušas detaļas, uz

 

kurām šī Pagarinātā garantija neattiecas (izrietošie bojājumi tiks ņemti vērā tikai tad, ja uz bojātajām detaļām, kas ir bojājumu cēlonis, attiecas Pagarinātā garantija).

Noteikumi attiecībā uz piekares detaļām dabiska nodiluma gadījumā.

  • Ja, nesasniedzot 80 000 km nobraukumu, pārstāj darboties kāda/vairākas uzstādītas piekares detaļas, tās tiek iekļautas garantijas prasībā (3 vai vairākas vienādas detaļas netiek iekļautas prasībā).
  • Ja kāda/vairākas uzstādītas piekares detaļas pārstāj darboties pēc 80 000 km nobraukuma sasniegšanas, EWC sedz tikai 1 detaļas izmaksas un abu detaļu darba izmaksas, 2./3. u.c. detaļas izmaksas sedz klients vai dīleris.
  • Ja kāda/vairākas uzstādītas piekares detaļas pārstāj darboties pēc 150 000 km nobraukuma sasniegšanas, garantijas prasība(-s) tiek noraidīta(-s), uzskatot bojājumu par normālu nodilumu.

 

Jebkāda veida bojājums, kuru izraisījis:

         (a) instruments vai darbība tehniskās apkopes, pārbaudes, pārveidošanas vai remonta laikā;

         (b) negadījums;

         (c) ugunsgrēks, zibens, sprādziens, ugunsgrēka dzēšana vai tam sekojoši nojaukšanas darbi, lidmašīna vai citi lidaparāti, vai no šiem transportlīdzekļiem izmesti priekšmeti, zādzība vai zādzības mēģinājums, ēkas sabrukšana, plūdi, ūdens noplūde no ūdenstvertnēm, zemestrīce, ūdens līmeņa krišanās, zemes nogruvums, lavīna, viesuļvētra, ciklons, vulkāna izvirdums vai citas līdzīgas dabas katastrofas.

 

GARANTIJAS PRASĪBAS IESNIEGŠANA. Ja automašīna tiek sabojāta Latvijā.

Nogādājiet automašīnu pie pilnvarota Remontdarbu veicēja septiņu dienu laikā pēc bojājuma konstatēšanas. Lūdziet Remontdarbu veicēju informēt jūs par bojājuma cēloni. Ja attiecībā uz prasību ir spēkā šie noteikumi un nosacījumi, pilnvarotais Remontdarbu veicējs novērsīs bojājumu bez maksas. Ja automašīna tiek sabojāta ārvalstīs (ārpus Latvijas).

Nogādājiet automašīnu pie pilnvarota Remontdarbu veicēja. Lūdziet Remontdarbu veicēju informēt jūs par bojājuma cēloni un aptuvenajām izmaksām. Ja pastāv iespēja, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto dīleri, no kura iegādājāties šo paplašināto garantiju, lai saņemtu papildu informāciju. Apmaksājiet rēķinu. Atgriežoties Latvijā, lūdzu, nogādājiet šo rēķinu kopā ar Paplašinātās garantijas sertifikātu un Tehniskās apkopes žurnālu savam pilnvarotajam dīlerim. Ja uz prasību attiecas garantija, dīleris atmaksās izmaksas, pārskaitot naudu jūsu kontā. Automašīnas īpašniekam atmaksājamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā remontdarbu izmaksas Latvijā.

Pagarinātās garantijas plāna nodošana Pagarinātās garantijas plānu drīkst nodot jaunajam īpašniekam ar Apdrošinātāja atļauju. Pārliecinieties, ka jaunajam īpašniekam tiek nodoti visi Pagarinātās garantijas dokumenti. Lai garantija nezaudētu spēku, jaunajam īpašniekam ir jāinformē tirgotājs-izplatītājs par īpašumtiesību maiņu.