PRIVĀTUMA POLITIKA

UAB “Autobrava” - oficiālais Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth zīmolu importētājs Baltijas valstīs (turpmāk - mēs, Sabiedrība, Autobrava) augstu vērtējam un aizsargājam personas datu privātumu, tāpēc šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) mēs sniedzam detalizētu informāciju, kā mēs apstrādājam fizisko personu (turpmāk – Jūs, Datu subjekti) personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, uzdodat jautājumus, izmantojot tīmekļa vietnē esošās saites, izmantojat oficiālo pārstāvju pakalpojumus vai piedalāties mūsu organizētajos pasākumos. 

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību personas datu apstrādē un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – VDAR), citiem spēkā esošajiem personas datu aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem un šīs Privātuma politikas noteikumiem. 

Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam svarīgāko sistemātisko informāciju par Jūsu personas datu aizsardzību: t.i., kādus personas datus mēs ievācam, kā un kāpēc mēs tos izmantojam, uz kāda tiesiska pamata mēs tos apstrādājam, cik ilgi mēs tos glabājam, kam tos nododam, kā arī par mūsu pienākumiem apstrādājot Jūsu personas datus, Jūsu tiesībām un metodēm tās īstenojot. 

Ja Jūs apmeklējat mūsu Vietni, mēs pieņemsim, ka esat iepazinies ar šo Privātuma politiku un tajā norādītajiem Jūsu personas datu apstrādes mērķiem, metodēm un kārtību. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu apstrādāti, kā tas aprakstīts šajā Privātuma politikā, lūdzu, neizmantojiet Vietni un nekādā citā veidā nesniedziet mums savus personas datus. 

Uzmanību! No šīs Vietnes Jūs varat piekļūt citām tīmekļa vietnēm, kuru datu pārzinis var būt cits uzņēmums (mūsu pārstāvji UAB "Autobrava Motors", UAB "Aulit", ražotāji Alfa Romeo S.p.A., FCA US LLC, FCA Italy S.p.A.), tādēļ vienmēr iesakām iepazīties ar pārlūkojamās lapas Privātuma politiku, lai Jūs būtu pareizi informēts par datu pārziņa veiktajām darbībām ar Jūsu personas datiem, iesakām arī iepazīties ar šo Datu pārziņu Privātuma politikām. Ja mājaslapā izvēlēsieties konkrētu pārstāvniecību (kad veicat pieprasījumu, reģistrējaties testa braucienam vai autoservisam), Jūs nosūtīsiet savus datus konkrētai pārstāvniecībai – pirms pieprasījuma iesniegšanas Jūs varēsiet iepazīties ar konkrētas pārstāvniecības privātuma politiku. 

Privātuma politika ir mainīgs dokuments, tāpēc nepieciešamības gadījumā mēs to varam uzlabot, mainīt, atjaunināt, tāpēc aicinām ik pa laikam apmeklēt Vietni, kurā vienmēr atradīsiet jaunāko Privātuma politikas versiju. 

Jaunākās Privātuma politikas izmaiņas tika veiktas un ir spēkā no 2022. gada. 18. novembra 

Iepriekšējā Privātuma politikas versija ir pieejama šeit: 

DEFINĪCIJAS

Šajā Privātuma politikā tiek izmantoti šādas definīcijas: 

 • Mēs jeb Sabiedrība, nozīmē UAB "Autobrava", juridiskās personas reģ. Nr.: 125481247, reģistrētā juridiskā adrese: Žalgirio iela 112A, LT-09300 Viļņa, par kuru dati tiek vākti un glabāti Juridisko personu reģistrā; 

 • Personas dati ir jebkura informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai zināma, vai kuras identitāti var tieši vai netieši noteikt, izmantojot attiecīgus datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru utt.); 

 • EEZ ir Eiropas Ekonomikas zona, kas sastāv no Eiropas Savienības valstīm un Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas. 

 • Tīmekļa vietne – Sabiedrības interneta lapas, kuru saraksts tiek sniegts Privātuma politikas 8. daļā. 
  Oficiālie pārstāvji - Sabiedrības izvēlētie partneri, kas nodrošina preces ir pakalpojumus gala lietotājiem - UAB "Autobrava Motors", juridiskās personas reģ. Nr.: 302792561, reģistrētā juridiskā adrese: Žalgirio iela 112A, LT-09300 Viļņa, UAB "Autlit", juridiskās personas reģ. Nr.: 302413794, juridiskā adrese: Pramonės g. 24G-9, LT-78151 Šauļi. SIA "Autobrava", licences kods: 40103325594, reģistrētā juridiskā adrese: Pramones iela 24G-9, LT-78151 Šauļi. SIA "Autobrava", juridiskās personas reģ. Nr.: 40103325594, reģistrētā juridiskā adrese: Krasta iela 42, Rīga, Latvija. Autospirit AS, juridiskās personas reģ. Nr.: 10283625, reģistrētā juridiskā adrese: Ehitajate iela 122, 13517 Tallina. 
  Autospirit Tartu OÜ, juridiskās personas reģ. Nr.: 11634050, reģistrētā juridiskā adrese: Ringtee 82, 50414 Tartu. United Motors, juridiskās personas reģ. Nr.: 10527085, reģistrētā juridiskā adrese: Reti iela 4, Harju apriņķis, 75312. 

 • Ražotājs-    
  • Citām definīcijām ir nozīme, kas tām piešķirta un definēta VDAR un Pakalpojumu sniegšanas līgumā. 

MŪSU KONTAKTI

Jūsu datu pārzinis ir UAB "Autobrava", juridiskās personas reģ. Nr.: 125481247, reģistrētā juridiskā adrese: Žalgirio iela 112A, LT-09300 Viļņa, e-pasta adrese: info@autobrava.lt, tālr. Nr. +370 5 2461717. 

Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu varat sazināties pa e-pastu dpo@modus.group

NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS SAŅEMAM JŪSU DATUS? 

Jūsu personas datus mēs saņemam no Jums, kad Jūs izmantojat Vietni, tieši sūtāt mums pieprasījumus un piedalāties mūsu organizētajos pasākumos.

Tāpat, kad to atļauj tiesību akti un kad tas ir nepieciešams Jūsu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai, Sabiedrība saņem informāciju no citiem avotiem: 

 • No mūsu oficiālajiem pārstāvjiem;

 • No ražotāja; 

 • no apdrošināšanas sabiedrībām un citām oficiālām iestādēm vai personām;

 • no publiskajiem reģistriem – dažāda publiski pieejama informācija; 

 • no interneta/sakaru pakalpojumu sniedzējiem – Jūsu lietošanas dati;

 • no citām oficiālām institūcijām (piemēram, dažādām policijas struktūrvienībām, VID, VDAI u.c.) – informācija par notiekošajām izmeklēšanām. 

 

KĀDIEM MĒRĶIEM UN KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

Mērķis - tīmekļa vietņu administrēšana.

Datu apstrādes juridiskais pamats – piekrišana, VDAR 6. panta 1. d. a punkts. 

Personas datu kategorijas – ar sīkdatņu palīdzību apkopotā informācija.

Sīkdatņu izmantošanu un datu vākšanu, izmantojot sīkdatnes (tostarp konkrētās izmantotās sīkdatnes), regulē Sīkdatņu politika, kuru varat atrast katras lapas apakšā. 

 

Mērķis- Sociālo plašsaziņas līdzekļu pārvaldība.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – likumīgas intereses, VDAR 6. panta 1. d. f punkts. 

Personas datu kategorijas — Jūsu komentāri, atsauksmes un cita informācija, ko Jūs kopīgojat mūsu sociālo mediju kontos.

Katram no mūsu pārstāvētajiem zīmoliem ir sociālo tīklu konti, kuros tiek ievietota aktuāla informācija, kas saistīta ar konkrēto zīmolu. Kontu lietotājiem ir jāievēro tā sociālā tīkla Privātuma politika un noteikumi, kurā atrodas Sabiedrības konts. Mēs iesakām izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto Jūsu personas datus.

Facebook privātuma paziņojums-  https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Instagram privātuma paziņojums - https://help.instagram.com/155833707900388;

YouTube privātuma paziņojums - https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

Twitter privātuma paziņojums - https://twitter.com/en/privacy

Pinterest privātuma paziņojums - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016.

 

Mērķis — Jūsu tīmekļa vietnē aizpildīto pieprasījumu administrēšana. 

Datu apstrādes juridiskais pamats – piekrišana, VDAR 6. panta 1. d. b punkts.

Personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, jūsu izvēlētā pārstāvniecība, vēlamais automašīnas modelis, jūsu sniegtā papildu informācija. 

Uzmanību! Tīmekļa vietnē Jūsu sniegtie pieprasījumi tiek pārsūtīti mūsu oficiālajiem pārstāvjiem, kuri turpina ar jums sazināties. Oficiālo pārstāvi varat izvēlēties paši vai arī tas tiks izvēlēts automātiski atkarībā no pilsētas, kurā Jūs dzīvojat.

 

Mērķis - Oficiālo pārstāvju sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole.

Datu apstrādes juridiskais pamats – līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. d. b punkts. 

Personas datu kategorijas - e-pasta adrese, iegādātas preces/pakalpojumi, sniegtas atbildes.

Saskaņā ar Ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām mēs kontrolējam Oficiālo pārstāvju sniegto pakalpojumu kvalitāti, tāpēc katru reizi Jums iegādājoties pakalpojumu pie konkrēta Oficiālā pārstāvja, mēs lūgsim aizpildīt klientu apmierinātības anketu un novērtēt Jūsu pieredzi apkalpošanas brīdī.

 

Mērķis - Pasākumu organizēšana.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – likumīgas intereses, VDAR 6. panta 1. d. f punkts. 

Personas datu kategorijas - e-pasta adrese, attēls, ja pasākums tiek filmēts un fotografēts.

Ja mēs aicināsim uz Mūsu rīkotajiem pasākumiem, tajos var notikt filmēšana un fotografēšana.

 

Mērķis – Tiešais mārketings. 

Datu apstrādes juridiskais pamats – piekrišana, VDAR 6. panta 1. d. a punkts, likumīgas intereses, VDAR 6. panta 1. d. f punkts.

Personas datu kategorijas - vārds, uzvārds, e-pasta adrese. 

Ja Jūs piekritāt abonēt biļetenu, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs var tikt izmantots, lai Jums pa e-pastu, pastu, tālruni, ar SMS nosūtītu personalizētu informāciju par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, pasākumiem, jaunumiem, aptaujām un citiem jaunumiem un sazināties ar jums šajos nolūkos. Apkopotā informācija tiks izmantota tikai sūtot biļetenu.

Oficiālie pārstāvji, pamatojoties uz likumīgajām interesēm informēt savus klientus par iespēju iegādāties līdzīgas preces un/vai pakalpojumus, ar Jums var sazināties arī bez Jūsu piekrišanas, ja tiek piedāvātas viņu preces vai pakalpojumi (vai līdzīgas preces/pakalpojumi) vai tiek lūgts viedoklis par precēm/pakalpojumiem.

Jūs varat atteikties no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, katra e-pasta vēstules apakšā noklikšķinot uz saites vai jebkurā brīdī rakstot uz dpo@modus.group.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs neizmantojam automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kas Jums var radīt juridiskas sekas jums vai kam var būt līdzīga būtiska ietekme. Tomēr, apstrādājot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, mēs varam Jūs piešķirt atbilstošai klientu kategorijai, tāpēc Jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, lai varētu izteikt savu viedokli vai iebilst pret šādu piešķiršanu.

 

Mērķis – ražotāja piešķirtās garantijas atvēršana un pagarināšana.

Datu apstrādes juridiskais pamats – līguma izpilde, VDAR 6. panta 1. d. b punkts. 

Personas datu kategorijas - automašīnas reģistrācijas apliecība, īpašnieka vārds, uzvārds, reģistrācijas datums.

 

Mērķis – klientu pārbaude, vai tie atrodas ES sankciju pakļauto personu sarakstos.

Datu apstrādes juridiskais pamats – juridiskais pienākums, VDAR 6. panta 1. d. c punkts. 

Personas datu kategorijas - juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība, tālrunis, e-pasta adrese, personas dokumenta veids, tiešie netiešie akcionāri - vārds, uzvārds, personas kods, tieši piederošo akciju daļa, netieši piederošo akciju daļa, rezidences valsts nodokļu nolūkos, klienta pārstāvja pienākumi, vārds, uzvārds, pilnvarojuma pamats, datums, vieta, paraksts.

 

Mērķis - topošo biznesa partneru pārbaude ar mērķi piemērot 0 % PVN likmi.

Datu apstrādes juridiskais pamats – juridiskais pienākums, VDAR 6. panta 1. d. c punkts. 

Personas datu kategorijas - Personu apliecinoša dokumenta kopija, dokumenti, kas apliecina, ka personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Lietuva (piemēram, diplomāta nosūtīšanas dokuments vai uzturēšanās apliecība).

 

Mērķis – atlases organizēšana uz vakantajām darba vietām.

Datu apstrādes juridiskais pamats – piekrišana, VDAR 6. panta 1. d. a punkts, likumīgas intereses, VDAR 6. panta 1. d. f punkts.

Uzmanību! Visa informācija par kandidātu personas datu apstrādi ir pieejama kandidātu privātuma politikā: https://www.modus.group/automotive-candidate-privacy-policy-lt-en  

 

KAM MĒS NODODAM DATUS? 

Mēs varam atklāt informāciju par Jums: 

 • citiem Modus grupai piederošiem uzņēmumiem. Ar Modus grupas privātuma paziņojumus varat iepazīties šeit: https://www.modus.group/privacypolicy

 • Ražotājiem. Ar mūsu pārstāvēto ražotāju Privātuma politikām varat iepazīties šeit: 

Stellantis NV (Alfa Romeo S.p.A., FCA US LLC, FCA Italy S.p.A.) 

 

https://www.stellantis.com/en/privacy 

 • Atkarībā no valsts un kura salona pakalpojumus izmantojāt - Mūsu oficiālajiem pārstāvjiem Baltijas valstīs: 

Lietuvā:  

 

UAB „Autobrava Motors“  

 

https://www.autobravamotors.lt/privatumo-politika/  

 

UAB „Aulit“  

 

https://autlit.lt/privatumo-politika/  

 

Latvijā: 

 

SIA Autobrava 

 

https://www.autobrava.lv/privatuma-politik/  

 

Igaunijā: 

 

United Motors AS 

 

https://www.unitedmotors.ee/page/48/privaatsuspohimotted  

 

Eurosauto OÜ 

 

https://www.eurostauto.ee/firmast/privaatsuspoliitika1  

 

Carring AS 

 

https://carring.ee/et/privaatsuspoliitika  

 

Autospirit OÜ 

 

https://www.autospirit.ee/privaatsus/  
 • mūsu profesionālajiem konsultantiem, revidentiem; 

 • uzņēmumiem, kas nodrošina datu centru, hostinga, mākoņdatošanas, vietnes administrēšanas un saistītos pakalpojumus, kas veido, nodrošina, atbalsta un attīsta programmatūru, uzņēmumiem, kas sniedz informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumiem, kas sniedz sakaru pakalpojumus; 

 • uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas un mārketinga pakalpojumus; 

 • likumos noteiktajā kārtībā valsts iestādēm: Valsts ieņēmumu dienestam, Reģistru centram, Sociālās apdrošināšanas iestādei, nodarbinātības iestādei u.c. 

 • tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai pēc mūsu iniciatīvas, ja ir aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī tiesām un citām strīdu izskatīšanas iestādēm; nodokļu administratoriem. 

Paziņojumā par privātumu norādītais saņēmēju saraksts vai saņēmēju kategorijas var mainīties, tādēļ, ja vēlaties būt informēts par Jūsu personas datu saņēmēju izmaiņām, lūdzam informēt mūs ar e-pasta vēstuli dpo@modus.group, norādot "Vēlos saņemt informāciju par savu personas datu saņēmēju izmaiņām, vārds, uzvārds". 

 

DATU NODOŠANA UZ TREŠAJĀM VALSTĪM 

 

Jūsu personas dati trešajām valstīm tiek nodoti tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

 

Katrā gadījumā, ja ir nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju garantijas apkalpošanai un/vai citiem šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: (i) dati tiek nodoti uz valsti, kuras dēļ pieņemts lēmums par piemērotību (trešās valstis, kas atbilst nepieciešamajam aizsardzības līmenim, apstiprina Eiropas Savienības Komisija); (ii) datu nodošana tiek veikta, piemērojot atbilstošus tiesību aktos noteiktos aizsardzības pasākumus (piemēram, juridiski saistošs un izpildāms dokuments starp iestādēm vai institūcijām; uzņēmumiem saistoši noteikumi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 47. pantu; standarta Datu Aizsardzības nosacījumi, ko Eiropas Savienības Komisija pieņēm saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 93.panta 2.daļā minēto izskatīšanas procedūru); (iii) tiek ievēroti citi tiesību aktos noteiktie izņēmumu noteikumi, ja nav iespējams nodot datus saskaņā ar iepriekš minētajiem apakšpunktiem. 

 

PERSONAS DATU DROŠĪBA 

 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu tiesību aktu prasībām. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi. 

KĀDAS TIESĪBAS JUMS IR UN KĀ TĀS VAR IZMANTOT? 

 

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem vai ja jums ir iemesls uzskatīt, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības: 

Tiesības zināt – zināt (būt informētam) par Jūsu personas datu apstrādi; 

Tiesības iepazīties - saņemt apstiprinājumu par to, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tā ir, pieprasīt iepazīties ar saviem personas datiem un saņemt to kopiju; 

Tiesības izlabot – pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi vai nepilnīgi personas dati; 

Tiesības nepiekrist – nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei; 

Tiesības atsaukt savu piekrišanu – kad mēs apstrādājam datus ar Jūsu piekrišanu; 

Tiesības ierobežot – pieprasīt, lai tiktu ierobežoti lieki vai nelikumīgi apstrādāti personas dati; 

Tiesības izdzēst datus/tikt aizmirstam – pieprasīt, lai tiktu izdzēsti nelikumīgi apstrādāti personas dati, vai tie personas dati, kas vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; 

Tiesības pārcelt - saņemt savus personas datus strukturētā datorlasāmā formātā un nodot tos citam datu pārzinim; 

Tiesības apstrīdēt – iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā (L. Sapiegos iela 17, LT-10312 Viļņa, e-pasts ada@ada.lt), tomēr mēs iesakām vispirms sazināties ar Mums, un Mēs centīsimies atrisināt visus Jūsu jautājumus kopā ar Jums. 

Savas tiesības Jūs varat īstenot, iesniedzot Mums pieprasījumu, izmantojot Privātuma politikas augšpusē norādītos kontaktus. 

Iesniedzot pieprasījumu, Jums, kā datu subjektam, ir jāapstiprina sava identitāte vienā no šiem veidiem: 

 • ja iesniedzat pieprasījumu Mūsu darbiniekam, jāuzrāda arī derīgs personu apliecinošs dokuments; 

 • ja iesniedzat iesniegumu pa pastu vai ar kurjeru, jāpievieno arī derīga personu apliecinoša dokumenta kopija, kas apstiprināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā; 

 • ja iesniedzat pieprasījumu elektroniski, tas jāapstiprina, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kas ļauj identificēt personu (piemēram, mobilais paraksts, kvalificēts elektroniskais paraksts u.c.). 

VAI JŪS VARAT NENORĀDĪT SAVUS PERSONAS DATUS UN/VAI NEPIEKRIST JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDEI? 

Jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti, lai ātri un pienācīgi sniegtu Pakalpojumus un reaģētu uz Jūsu kā Klienta jautājumiem, pieprasījumiem un sūdzībām. Ja jūs nesniedzat savus datus, iesniedzat tos ar kļūdām vai atsakāties tos sniegt tālāk, mēs nevarēsim pienācīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem, pieprasījumiem, sūdzībām un/vai citām prasībām, kas prasa mūsu rīcību. 

 

 

 

MŪSU TĪMEKĻA VIETNES 

Mūsu administrēto tīmekļa vietņu saraksts, uz kurām attiecas šis Privātuma paziņojums, kad apmeklējat: 

1.  

www.fiat.lt  

https://www.fiat.lt/privatumo-politika/  

2.  

www.fiat.lv  

https://www.fiat.lv/privatuma-politika-2/  

3. 

www.fiat.ee

https://www.fiat.ee/privaatsuspoliitika/  

4. 

www.fiatprofessional.lt  

https://www.fiatprofessional.lt/privatumo-politika/  

5. 

www.fiatprofessional.lv

https://www.fiatprofessional.lv/privatuma-politika-2/  

6. 

www.fiatprofessional.ee

https://www.fiatprofessional.ee/privaatsuspoliitika/  

7. 

www.Jeep.lt  

https://www.jeep.lt/privatumas/  

8. 

www.jeep.lv

https://www.jeep.lv/privatuma-politika/  

9. 

www.jeep.ee

https://www.jeep.ee/privaatsuspoliitika/  

10. 

www.alfaromeo.lt

https://www.alfaromeo-official.lt/privatumo-politika/  

11. 

www.alfaromeo.lv  

https://www.alfaromeo.lv/privatuma-politika/  

12. 

www.alfaromeo.ee

https://www.alfaromeo.ee/privaatsuspoliitika/  

 

PRIVĀTUMA POLITIKAS BEIGAS